¯
Yuppiefritt Söder
Reliker 001
KatBan 2021-22

B

e

g

re

pp

et

Y

u

pp

ie

h

ärsta

m

mar

f

rån

Y

oun

g U

r

ba

n

P

ro

fes

siona

l

o

ch

använ

d

es som

b

enä

m

nin

g p

å

d

e mes

t

s

k

r

yt

sa

m

ma ur

d

en

y

n

gr

e, vä

lb

e

m

e

dl

a

d

e s

a

m

h

ä

ll

s

kl

a

s

s som växte

f

ra

m u

n

d

er

1980-t

a

l

ets

h

ö

gk

on

j

un

kt

urer.

Y

u

pp

ie

n

v

a

r

f

ra

mgå

n

g

sri

k

,

f

r

ä

mst ino

m f

in

a

nsse

k

torn,

o

c

h

g

j

or

d

e s

t

or sa

k a

v att v

i

s

a d

et m

ed

ac

c

es

s

oa

r

er, a

ll

t

f

r

ån d

y

r

kläd

er oc

h p

r

yla

r ti

ll m

o

b

i

lt

e

lef

one

r, b

i

la

r oc

h

tt b

os

t

a

dsa

d

ress.

N

är ti

d

i

g

ar

e

ar

b

e

t

a

r-ell

er

b

o

h

em

k

var

t

er i s

t

ä

d

er som

N

ew

Y

or

k, L

on

d

on

ell

er

St

oc

kh

o

l

m

b

ör

jad

e

f

ör

ä

n

d

r

a

s,

bl

ev

y

u

pp

ie

n d

ä

rf

ör m

ålt

av

l

a

f

ör ti

d

i

g

a

p

ro

t

est

e

r mo

t d

e u

rba

na

f

en

ome

n s

o

m senare

s

a

m

l

at

s

un

d

er

beg

re

pp

et

g

entri

fi

erin

g

.
¯
YFS (2021)
Klibba


‣ 16 pack
‣ Uppl. 20 ex.


¤
20 kr + frakt
𝘹

Slutsåld
¯
YFS (2021)
T-shirt

‣ 100% ekologisk bomull
‣ Fair Trade, 220 gsm

‣ S-XL
‣ Uppl. 20 ex.


¤
240 kr + frakt

Vid intresse maila

handla@katban.se
¯
KatBan

¯
YFS (2021)
Poster

‣ 50 x 70cm
‣ Matt 150g papper
‣ Uppl. 4 ex.

¤

400 kr + frakt


𝘹

Slutsåld


I

n

t

ern

a

tione

llt h

ar

u

t

t

r

y

c

k

et

f

or

t

sa

t

t att

l

a

dda

s me

d me

nin

g g

eno

m å

r

e

n.

I

ö

pp

n

a e

nc

ykl

o

p

e

d

ier

b

es

k

riv

s

en so

rt

s

ö

ve

rst

a

m

e

delkl

as

s i

ex

kl

usi

vt m

en

kl

on

l

i

kt m

o

d

e

,

so

m k

o

k

e

tt

er

a

r

m

e

d de

n r

ätt

a

l

ivs

st

i

l

en oc

h lå

te

r

t

r

en

d

er

d

i

kte

ra

d

en

polit

is

k

a

h

å

ll

ni

ng

en.

Ma

n

bo

r i

r

dy

ra

l

ä

g

en

h

ete

r i f

ör

dy

r

a

o

m

d

e

n,

s

om m

a

n

f

y

lle

r

m

e

d f

ö

r dy

ra ti

llh

ö

righ

et

e

r

,

oc

h b

eta

la

r

f

ör

d

e

h

us

h

å

ll

s

sys

s

l

o

r m

an s

j

äl

v i

n

t

e vi

ll b

e

bl

an

d

a si

m

ed

.


¯
KatBan
¯
YFS Orig. (2022) T-shirt

‣ Broderat motiv
‣ 100% ekologisk bomull
‣ Fair Trade, 220 gsm
‣ S-XL
‣ Uppl. 20 ex.

¤
240 kr + frakt
𝘹
Slutsåld

D

e

t u

rs

pr

un

gl

i

ga

s

lag

o

rd

e

t ä

r s

å hä

r

l

ån

gt i eft

er

ha

n

d

s

rt

att hä

r

leda

ti

ll någ

on s

pe

c

if

i

k gr

u

pp

e

ll

e

r p

e

r

so

n, me

n

d

e

m

å

lni

n

gar s

o

m f

i

n

ns

f

ö

r

e

vig

a

de ä

r s

t

i

l

m

ä

s

s

i

gt

s

e

nde l

i

ka v

a

ra

n

dra. O

c

k

u

patio

n

e

r

n

a

a

v kv

a

rte

r

en M

u

llv

a

d

e

n, J

ä

r

ne

t

oc

h Skar

a

bo

r

gsgatan

ä

r

e

n

b

ra

u

t

g

ån

g

s

p

u

nk

t

f

ö

r m

e

r k

o

nt

e

x

t
2022 pl

oc

kad

es

YFS-

m

otiv

e

t

u

pp i f

o

toi

ns

tall

a

tion

e

n

H

or

nst

u

ll Mic

ro

c

os

m

. V

e

rk

e

t p

r

ydd

e

e

n

r

e

novering p

å

B

e

rg

s

und

s

gat

a

n

oc

h in

vi

gd

es

a

v

k

u

ltu

r

-

oc

h

st

ad

s

milj

ö

b

o

rgar

r

åd

e

t J

o

na

s

N

a

dd

e

b

o

(C) 

oc

h f

as

tigh

e

ts

ä

g

a

r

e

n. B

å

d

e s

t

a

d

e

n

s s

y

n

p

å

 gat

u

k

o

n

st oc

h b

os

tad

sm

ark

n

ad

e

n p

å

S

ö

der

ma

lm ä

r

l

a

dd

a

d

e ä

m

ne

n

o

ch a

tt in

kl

u

d

er

a Y

u

pp

ie

f

ri

t

t

S

ö

d

er

 t

o

g

s

int

e

väl

e

m

o

t

a

v

a

lla.


¯

KatBan
¯
YFS Mikrokosmos (2022)

‣ 50 x 70cm
‣ Matt 150g papper
‣ Uppl. 4 ex.
¤
400 kr + frakt
𝘹
Slutsåld


¯
Yuppiefritt Söder (2022)
NekrologF

o

lk

vi

v

ä

xt

e u

pp

me

d d

ä

r

e

m

o

t, r

ea

g

e

r

ar o

ft

as

t lit

e an

n

o

rl

u

nd

a

. F

ör os

s

ä

r d

e

t n

os

talg

i,

e

tt

b

a

rnd

oms

m

i

nn

e

,

so

m

a

tt h

ör

a

e

n l

å

t m

a

n i

n

t

e

h

ör

t p

å

l

ä

nge

oc

h f

ör

kn

i

pp

a

r m

e

d

e

n

an

n

an ti

d. N

äs

tan

a

lla m

in

ns

e

n

s

ä

rs

kild n

e

dkl

ott

rad v

ä

gg p

å

h

e

m

v

ä

g

e

n, d

va

r d

e

l a

v

l

a

nd

s

kap

e

t d

å.Läs vidare
¯
Produktion


¯
YFS (Klibba)
¯
KatBan (2021)

YFS (T-shirt vit)
KatBan (2021)


YFS (Poster)
KatBan (2021)


YFS (T-shirt svart)
KatBan (2022)


YFS Mikrokosmos (Poster)
KatBan (2022)
Foto

01. Yuppiefritt Söder
Bengt Björkbom (1980-tal)


02-11. Studio & produktfoto
KatBan (2022)

12-14. Hornstull Mikrokosmos
Arvid Gustavsson (2022)

15. Ringvägen
16. Ringvägen Revisited
Christian Carvajal Johansson (2022)


Noter


reningen Avanti! Framåt!
Stockholmia förlag (2017)
ISBN 9789170313011

ⓒ KatBan
Produktioner
2024
Alla rättigheter förbehållna