¯
System 001
KatBan (2022)V

ar

j

e

t

i

d h

a

r

si

n f

ö

r

n

y

e

ls

e

o

c

h s

i

n f

ö

r

s

tör

e

l

s

e. Id

a

g h

ar

i

n

n

e

r

s

t

a

d

e

n

i

ng

a s

l

u

mkåkar k

va

r at

t

j

ä

mn

a

m

e

d m

ar

k

e

n - n

ä

r s

e

g

re

gat

io

n o

c

h k

o

mm

e

r

s

i

a

li

se

r

i

ng

s

tr

ö

ml

i

nj

e

f

or

m

a

r b

o

s

d

e

r, b

e

f

o

lkn

i

ng o

c

h b

u

tik

e

r,

ä

r d

e

t kv

ar

ter

e

n

s

k

a

rak

r s

o

m må

s

t

e

u

t

pl

å

n

as

.

¯
KatBan
¯
System 001 (2022)
T-shirt

‣ 100% ekologisk bomull
‣ Fair Trade, 220 gsm
‣ Svart el. Vit
‣ S-XL
‣ Öppen uppl.


¤

240 kr + frakt


Vid intresse maila
handla@katban.se
I b

o

s

ta

d

s

k

a

rri

är

ern

as o

ch liv

s

st

i

lsk

o

n

s

umt

io

n

e

n

s

t

i

d

e

v

ar

v f

i

nn

s a

llt m

in

dr

e

pl

a

t

s

f

ör

d

e

t

u

dd

a oc

h ol

ö

n

sa

mm

a a

t

t

l

e

v

a s

id

a

v

i

d

si

d

a

m

e

d d

e

t ny

a

. D

e

t r

i

v

s u

t o

c

h uppd

a

t

er

a

s

f

ö

r

a

tt l

oc

k

k

ö

p

kr

a

f

te

n, fr

ä

s

c

h

as u

pp

oc

h gl

a

s

as

in. S

a

k

na

d

ä

r

s

t

a

d

s

d

e

l

e

n d

är v

i k

u

nd

e

äl

s

k

a

n

å

g

o

t f

u

l

t e

ll

e

r

o

t

re

vl

i

g

t

f

ö

r

a

tt d

e

t

a

ll

ti

d v

ar

it v

å

r

t,

d

ä

r

s

t

a

d

en

s r

e

k

v

i

si

t

a

h

a

d

e

l

i

v

s

l

ä

ngd n

o

g

a

tt t

ra

va

s

l

a

g

e

r p

å

l

a

g

e

r.

I t

a

k

t

m

e

d

a

t

t

v

er

kl

i

gt

i

nn

e

h

å

ll byt

s u

t

ä

r d

et e

n

a

ll

t

m

e

r

u

rv

a

t

tn

ad k

o

p

i

a d

e

ny

a

in

n

a

r

n

a

k

ö

p

e

r

i

n

si

g p

å

. E

n

dy

r

b

a

r k

u

l

is

s, d

ä

r

e

ft

er

f

ö

lj

a

r

e i

mit

e

r

a

r v

a

d s

o

m r

e

d

a

n f

n b

ö

rj

a

n v

a

r

e

n k

o

n

st

r

u

kt

io

n f

ö

r

a

t

t

s

ä

lj

a

.
S

ta

d

en

bl

ir a

ld

ri

g f

är

d

i

g, f

u

llb

or

d

a

d. D

en

f

örvan

dl

as oav

b

rutet,

f

örn

y

as oc

h f

örän

d

ras.

S

amti

d

i

g

t är

d

en evi

g

,

p

å nå

g

o

t

t

t

f

inns a

ll d

et

f

ör

g

ån

g

na

k

var,

l

a

g

ra

t

.Per Anders Fogelström

¯
Produktion


¯
System 001 (T-shirt)
¯
KatBan (2022)Foto

Produktfoto
Gotlandsgatan 75
Södermannagatan 35

KatBan (2022Noter

Per-Anders Fogelström (1968)
Bonnier Förlag
ISBN: 91-0-047482-7


ⓒ KatBan
Produktioner

2024
Alla rättigheter förbehållna