¯
Söderstadion 1915-
KB 001
Bajen Club Sofia +
KatBan 2022


B

a

j

e

n Cl

u

b S

o

fi

a

m

a

rk

e

r

a

r d

e

n k

o

mm

a

nd

e

10-

å

r

s

d

a

g

e

n f

ö

r fly

t

t

e

n fr

å

n d

e

t S

ö

d

e

r

st

adi

o

n d

e v

ä

x

t

e u

pp p

å

. E

t

t m

i

n

n

e

s

m

ä

rk

e ö

v

e

r d

e t

v

å s

en

a

s

te

k

a

pi

t

l

e

n i d

e

n l

å

ng

a oc

h

i

bl

an

d

o

m

ö

jl

i

g

a

k

är

l

e

k

s

his

to

ri

e

n m

e

ll

a

n H

a

m

m

arby IF

oc

h St

oc

kh

o

lm

s

s

ö

dr

a

d

e

l

a

r.

V

e

m h

a

r hi

tt

at p

å

n

amn

et S

ö

d

e

r-

s

t

a

di

o

n? Int

e

en

s

n

ä

r d

e

n bl

ir

f

ä

rd

i

g k

a

n d

e

n

sno

bba

u

pp

s

ig t

i

llr

ä

ckligt f

ö

r

a

tt bä

ra

d

e

t

t

a

ä

dla n

am

n.

Nordiskt Idrottslif, 1916¯
Söderstadion 1915-(2022)
Poster

‣ 50 x 70 cm
‣ Blankt papper
‣ Uppl. 50 ex.

¤

400 kr + frakt


Vid intresse maila handla@katban.se
Bl

i

r J

o

han

ne

sh

o

v v

e

duppl

a

g i v

ä

nt

a

n p

å

S

ö

d

e

r

s

tad

io

n

?

I idr

o

t

ts

kr

e

ts

a

r h

o

pp

a

s m

a

n p

å

d

e

n ny

a s

t

a

d

s

pl

an

en d

ä

r J

o

h

a

n

n

e

s

h

o

vs IP

ä

r t

ä

nkt s

o

m

e

t

t

S

ö

d

e

r

s e

ge

t

v

a

ck

ra

s

ta

di

o

n.


Dagens Nyheter, 1941

D

e

t h

a

ndl

ar o

m

e

t

t s

am

s

p

e

l m

e

ll

a

n

s

p

e

l

ar

e

oc

h p

u

bl

i

k

so

m v

i a

ld

ri

g

ti

dig

a

r

e se

t

t

m

a

k

e

n

ti

ll i d

e

t h

ä

r la

n

d

e

t.Aftonbladet, 1970

H

a

m

m

a

r

by h

a

r i

va

rj

e

f

a

ll k

om

mi

t

h

e

m. H

e

m

ti

ll S

ö

d

e

r

s

h

ö

jd

e

r m

e

d d

e

s

s st

adi

o

n o

c

h

s

ju

s

j

u

ng

a

nd

e

p

u

bl

i

k.

Expressen, 1980¯
Produktion


¯
Söderstadion 1915- (Poster)
¯
KB + BCS (2022)Foto

01. Söderstadion
Bajen Club Sofia (1994)

02-05. Studiofoto
KatBan (2022)

06. Hammarbys A-lag
Bajen Club Sofia (1994)Noter

“Söderstadion Forever”
Jonas Cederqvist, Magnus Hagström, Johan von Friedrichs, Hasse Fridén
Kalla Kulor förlag (2013)
ISBN: 9789187049088
“Kanalplan 100 år”
Jonas CederquisHIF och föreningen SMP (2015)
ISBN: 9789163791802

ⓒ KatBan
Produktioner

2024
Alla rättigheter förbehållna