¯
Hamnen
Reliker 002
KatBan 2021-22H

a

m

mar

byh

amnen

a

n

l

a

d

es n

ä

r en n

y

in

f

arts

l

e

d

ti

ll M

ä

l

ar

e

n

d

ro

g

s

f

r

a

m,

f

ör

a

tt ö

pp

n

a f

ör tra

f

i

k

me

d

stö

r

re

f

art

yg o

c

h l

ösa

d

en

l

ån

g

v

a

ri

g

a

k

on

fl

i

k

ten

m

e

ll

a

n

s

j

ö

fa

rt oc

h

g

tra

f

i

k

vi

d Sl

ussen.

1931 gl

e

d

s

j

ut

to

n

j

ätte

l

i

k

a

k

ran

a

r

f

ra

m

öv

e

r e

g

na

j

ärnvä

g

ss

p

år

f

ör

l

os

s

nin

g

oc

h l

ast

n

in

g p

å

b

ä

gg

e si

d

o

r, N

orra oc

h S

ö

d

r

a  H

a

m

mar

byh

am

n

en.
¯
KatBan
¯
Hamnen(2021-22)
Poster

‣ 50x70 cm
‣ Matt 150g papper
‣ Uppl. 16 ex.


✒ Signerad & numrerad

¤

1600 kr


Vid intresse maila handla@katban.se


 

N

är

H

am

m

ar

by

s

j

ö s

ä

n

k

tes ti

ll S

a

l

ts

j

ön

s

niv

å

, tor

rl

a

d

es sto

ra

m

a

r

ky

tor

f

ör

h

amn

- o

c

h i

n

du

s

tr

i

ä

n

d

amå

l p

å s

yd

ö

s

tra

S

ö

d

erma

l

m, ett områ

d

e som

p

gl

ats av ti

ll

ver

k

nin

g

s

-

oc

h f

a

b

ri

k

s

verk

sam

h

et se

d

a

n 1600-

ta

l

e

ts

ti

d

i

g

a t

e

xti

l

in

d

ust

ri

i

B

arn

ä

n

g

en.
 

L

än

g

st

ö

ste

ru

t

p

å

S

ö

d

erma

l

ms

sid

an

l

å

g B

arn

ä

n

g

s

k

a

j

en som st

y

c

k

e

g

o

ds-

o

ch

u

ppl

a

g

s

h

amn.

De

n me

ll

ersta

d

e

l

en

u

t

gj

or

d

es

a

v

Bleckt

orns

k

a

j

en, som a

nv

än

d

es som m

as

s

g

o

d

su

ppl

a

g f

ör

bl

an

d

a

n

n

a

t

k

o

l

,

k

o

k

s oc

h

ce

m

ent.

I

väster

l

å

g e

n

l

o

k

a

lh

a

m

n

f

ör in

f

ö

rs

e

l

av

bl

an

d

an

n

at ve

d

oc

h

tege

l. I H

am

ma

r

by

, sö

d

er om

k

ana

l

en,

k

un

d

e stors

k

a

l

i

g

a mo

d

erna

f

a

b

ri

k

er som

L

um

al

am

p

an oc

h G

en

e

ra

l M

ot

o

rs et

abl

era si

g p

å n

y

vu

n

na

l

an

d

o

m

d

en.¯
Produktion


¯
Hamnen (Poster)
¯
KatBan (2021-22)Foto

01. “N Hamnen
Arvid Gustavsson (1994)

02-07. Studiofoto
KatBan (2022Noter

Petter Eklund &
Per Skoglund (2015)
Balkong Förlag
ISBN: 9789185581696

ⓒ KatBan
Produktioner

2022
Alla rättigheter förbehållna